Stevedoring

I ALC’s stevedore-afdeling er vi specialiserede i at håndtere et bredt udsnit af diverse skibslaster samt alle former for massegods, projektgods, sværgods og stykgods.

Vi har mangeårig erfaring inden for stevedoreydelser som blandt andet omfatter konventionel lastning, grablosning, sikring af gods samt håndtering af ro/ro skibe og containere ved hjælp af havnekraner. Herudover tilbyder vi services som surring, sikring og oplagring.

Vi har den fornødne maskinpark og moderne udstyr til at sikre en korrekt og præcis godshåndtering. Kvalitet og kundetilfredshed går hånd i hånd , og vi vil derfor altid sørge for, at dit gods er i sikre hænder.

Vi er ISO 9001:2015 certificeret.

Vores services omfatter:  

Ro/Ro

Vi har moderne Ro/Ro faciliteter, hvor lasten kan køres direkte til og fra skib:

  • Vores IT-system sikrer fuld gennemskuelighed på hver enkel trailer

 

Bulk

Vi er et vigtigt led i dit bulk-gods videre færd. Vi håndterer en sikker lastning og losning af alle former for bulk-gods:

  • Moderne maskinpark forberedt til diverse former for opgaver
  • Ship-to-ship

Håndtering af projektgods (fx vindmøller)

Vi har de rette kompetencer, maskiner samt specialudstyr til at håndtere projektgods og sværgods af enhver karakter:

  • Heavy lift
  • Transport af overdimensioneret gods