Health, Safety, Security, Environment & Quality

Et vigtigt element i vores daglige bestræbelser er, at vi løbende forbedrer beskyttelsen af vores medarbejdere, tilstræber den højeste standard indenfor kvalitet og reducerer vores belastning af miljøet.

Engagement, uddannelse og konstant stræben efter at forbedre vores præstationer danner grundlaget for vores HSSEQ-tiltag. Et af redskaberne til at opnå det optimale indenfor alle HSSEQ-områder er firmaets Management System, som sikrer løbende forbedringer indenfor alle parametre. Alle medarbejdere har adgang til systemet, som beskriver ”best practice” i hele organisationen på basis af vores tidligere erfaringer.

Fremragende præstationer kræver teamwork, og alle ALC’s medarbejdere skal rette sig efter gældende lovgivning, fremme en sikker arbejdsplads og bestræbe sig på at beskytte kollegerne. Dette afspejler vores firmaånd, værdier og kultur. At måle præstationerne er med til at sikre vores fremskridt.

Vi er forpligtede til at tilstræbe de højeste standarder indenfor HSSEQ til beskyttelse af miljøet, vores firma og vores vigtigste aktiv – medarbejderne.

Health

En sund arbejdsplads er altafgørende for firmaets succes. Vi opmuntrer vores medarbejdere til at være aktive, have det sjovt, skabe interne sociale relationer og styrke vores holdånd og kultur gennem sportsaktiviteter.

Safety

Alle ALC’s medarbejdere har ret til en sikker og risikofri arbejdsplads. Vi er forpligtede til løbende at arbejde på forbedringer, sørge for uddannelse og undervisning af alle medarbejdere, og vi tilstræber en  arbejdsplads uden ulykker.

Vores sikkerhedsstandarder er altid tilgængelige for vores kontorer og medarbejdere via firmaets Management System.

Herudover har ALC modtaget Arbejdstilsynets grønne smiley som bevis for et godt og stærkt arbejdsmiljø samt kvalitet i arbejdet.

Security

Firmaets tiltag omfatter sikring af servere og computere, at sørge for tilgængelige beredskabsplaner, hvis det skulle blive nødvendigt, og at vi til enhver tid kan gøre rede for vores medarbejderes færden, når de rejser for firmaet.

Environment

Baseret på definerede forbedringsmål fokuserer ALC på løbende at reducere miljøpåvirkningen.

Vores tiltag omfatter en proaktiv indsats  for at reducere spild, energiforbrug, brændstofforbrug og forhindre udslip. Vi motiverer også vores kunder og leverandører til at prioritere miljøvenlig transport.

Quality

Kvalitet er et vigtigt aspekt i ALC’s daglige bestræbelser for at skabe de bedste løsninger til alle kunder.

Vi har definerede kvalitetsmål og organiserede aktiviteter gældende for alle ALC kontorer. For at opnå de tilstræbte standarder har vi en kvalitetspolitik, som indeholder vores mål og midler til at opnå og opfylde vores kvalitetsmål.

ALC er tildelt en elitesmiley af Fødevarestyrelsen for korrekt håndtering og anvendelse af diverse procedure vedr. fødevarer. Dokumentationen herfor kan downloades her.

Certificeringer:

ISO 9001:2015