Styrket fokus på kerneydelser

Hos ALC tilbyder vi på Aarhus Havn en bred vifte af services indenfor logistik, stevedoring og lager. De seneste tre år har vi ligeledes opbygget vores egen containerterminal på havnen. Den har vi dog valgt at overdrage til APM Terminals med virkning fra 1. september, da vi ikke har den nødvendige arealkapacitet til videre udvikling.

Det betyder derfor, at vi fremadrettet vil fokusere vores indsats på den eksisterende kerneforretning, hvor vi har en solid position i Aarhus. Her råder vi over en moderne maskinpark samt 50.000 kvm lagerfaciliteter, der omfatter lagerkapacitet godkendt til fødevarer.

Gennem de seneste år har vi set en god udvkling i vores kundeportefølje, ligesom vi har optimeret og udvidet vores vifte af serviceydelser. Vi vil de næste år fortsat have fokus på at udvikle vores kerneforretning til gavn for både eksisterende og nye kunder. Frasalget af containerterminalen giver os mulighed for at samle kræfterne omkring de aktiviteter, der har været grundstenen – og fortsat vil være grundstenen – i ALC’s forretning.

Indenfor stevedoring er vi specialiserede i at håndtere en bredt udsnit af skibslaster og former for gods. Vores services omfatter konventionel, bulk samt ro/ro – ligesom vi de seneste år har opbygget stor erfaring inden for projektgods og heavy lift med blandt andet håndtering af store antal vindmøllekomponenter.

Indenfor lager og distribution håndterer vi både store og små opgaver – og baseret på kunderne behov kan vi tilbyde tilpassede lagerløsninger, pick & pack, emballering, cross docking og distribution.

Vi arbejder sammen med vores kunder om at effektivisere og optimere deres logistikflow. Det gør vi med respekt for sikkerhed og miljø, som er væsentlige elementer hos ALC. Vi prioriterer vores arbejdsmiljø, så vi kan fastholde den højeste sikkerhed og et sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og samarbejdspartnere.

Om ALC – Aarhus Logistics Center
ALC blev grundlagt i 2010 ved sammenlægning af flere virksomheder på Aarhus Havn. I 2015 blev forretningen styrket og udvidet gennem opkøb af Cargo Service. I dag beskæftiger ALC omkring 60 faste medarbejdere.

 

COVID-19

Hos ALC / Aarhus Logistics Center tager vi situationen omkring COVID-19 meget alvorligt. Vi følger løbende udviklingen med henblik på at sikre den fortsatte drift  og service overfor vores kunder – og vi gør det med respekt for de begrænsninger nuværende og kommende restriktioner og anbefalinger giver og kan give. ALC følger som udgangspunkt anbefalinger fra relevante lokale, nationale og internationale myndigheder.

ALC er fortsat i stand til at håndtere vores kunders gods og transporter. Vores container-terminal, vores pakhuse og øvrige terminaler er fuldt funktionsdygtige, selvom vi har indført ændringer i de normale arbejdsgange for at minimere risikoen for spredning af COVID-19.

Vi forudser, at der kan komme ekstra omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af opgaver og transporter i denne vanskelige situation, og vi tager derfor forbehold for, at en del af disse omkostninger vil blive afregnet hos kunderne. Men vi forsøger i videst mulig omfang at drøfte de konkrete muligheder med de enkelte kunder, så vi sammen finder den bedste løsning.

Vi beklager de eventuelle forsinkelser og begrænsninger, der kan komme i den kommende tid, og vi opfordrer kunderne til at henvende sig til deres normale ALC-kontaktperson, hvis der er spørgsmål.

Vores midlertidige retningslinjer inkluderer blandt andet:
Midlertidig rejse-forbud for alle ansatte – kun forretningskritiske rejser er tilladt.
Medarbejdere, der har rejst i udlandet, arbejder hjemmefra eller har hjemme-karantæne i 14 dage.
Begrænset deltagelse i interne og eksterne – fysiske – møder.
Ændringer i vores daglige interaktion / rutiner for at minimere spredningen af ​​virus.

Aarhus Logistics Center A/S

ALC er en selvstændig logistikvirksomhed, der drives efter moderne og konkurrencedygtige principper. Vi tilbyder en lang række specialiserede og skræddersyede løsninger inden for logistik, lager, stevedoring og shortsea container terminal centralt på Aarhus Havn.

Vi tilbyder den optimale service i forhold til godshåndteringen på Danmarks største containerhavn med forbindelser til Nord-, Syd og Østeuropa.

Vi er ligeledes eksperter i alt fra vindmøllekomponenter til korn og foderstoffer.

Hos ALC er et godt arbejdsmiljø en af grundstenene i en sund, sikker og effektiv arbejdsplads. Vi prioriterer vores arbejdsmiljø ved hele tiden at være opdateret og sørge for, at vi løbende forbedrer os, så vi på den måde skaber den største sikkerhed og bedste arbejdsplads for vores medarbejdere og samarbejdspartnere.
En kvalitet som kan mærkes i alle led af vores forretning. Derfor er vi også anerkendte af Arbejdstilsynet med den grønne smiley.

Hos ALC har vi 50.000 m2 gode lagerlokaler til erhverv til rådighed på Aarhus Havn. Her har vi blandt andet et lager, som er godkendt til fødevarer samt fødevarer med særlige mærkningsordninger, som eksempelvis økologi. Dokumentation herfor kan downloades her.

Kontakt os for at finde ud af hvilke services ALC kan hjælpe dig med samt de fordele, du kan opnå i et samarbejde med ALC. 

Download vores digitale brochure.